Ik, Wytze Nauta, heb mijn hele leven ervaring opgedaan met het oplossen van problemen. Als zoon van een boer, melkveehouder, ben ik in mijn jonge jaren van kind af aan op zoek naar oplossingen gegaan voor allerlei zaken op het bedrijf. Dit zit in mijn genen?

Het bedrijf was klein, er waren geen groeimogelijkheden, ik ging studeren. Via Mavo, Havo naar Agrarische Hogeschool en daarna naar Universiteit Wageningen. Met een praktische instelling toch de wetenschap in. Voornamelijk gericht op melkveehouderij en veefokkerij, maar daarnaast met interesse in vakgebieden als (ontwikkelings)biologie, biotechnologie, rurale sociologie.

Na mijn studie in Wageningen heb ik gewerkt als onderzoeker en projectleider in de biotechnologie! Maar door de steeds verdergaande veronachtzaming van de integriteit van dieren en wat de samenleving vraagt, heb ik deze wereld verlaten en ben ik gaan werken als onderzoeker en projectleider bij het Louis Bolk Instituut. Hier ben ik eigenlijk als onderzoeker omgeschakeld naar biologische landbouw en heb ik mij bekwaamd in het systeemdenken, een holistische aanpak van problemen, de samenhang van factoren voorop stellen. Op deze plek ben ik ook in 2009 gepromoveerd op het onderwerp fokkerij in de biologische melkveehouderij.

In de vijftien jaar bij het LBI heb ik naast de promotie gewerkt aan projecten gericht op het sluiten van kringlopen, diergezondheid en bedrijfseigen fokkerij (koeien, geiten en kippen). Het sluiten van kringlopen betrof het koppelen van akkerbouw en veehouderijbedrijven om daarmee op afstand toch een gemengd bedrijf te verkrijgen. Diergezondheid en Fokkerij hebben ook een rol in het sluiten van kringlopen, het zijn onderdelen, schakels van een volledige biologische kringloop, zoals die door de keten wordt nagestreefd. Bij een volledig gesloten keten onstaat een specifiek biologisch milieu waaraan dieren zich moeten kunnen aanpassen.

Sinds 2012 werk ik ook vanuit mijn eigen bedrijf aan dit soort zaken, maar meer in de praktijk zelf. Ik richt mij op het daadwerkelijk uitrollen van kennis, het praktijkrijp maken er van. De laatste schakels in de biologische landbouw sluiten.

 

Wytze Nauta Advies