Onderhanden projecten:

  • Stichting Biologische fokkerij - BioKI (meer info op www.biologischefokkerij.nl ). In dit project werk ik samen met biologische veehouders aan het daadwerkelijk opzetten van biologische fokkerij. Tot nu toe is dit niet officieel geregeld in de biologische sector, er zijn geen biologische fokdieren voorhanden. Voor de melkveehouderij zet de stichting Bio KI-stieren in en kunnen melkveehouders begeleiding krijgen voor een bedrijfseigen fokkerij. Voor legkippen zetten wij samen met pluimveehouders een foksysteem op voor het fokken van een dubbeldoelkippenlijn.
  • Netwerk Eet-Hollands-Glorie (zie www.eethollandsglorie.nl). Hier bouwen wij een website die structuur aanbrengt in het aanbod van producten van inheemse oudhollandse plant- en veerassen. Vooral belangrijk voor de consument, die zo de verkooppunten kan vinden. Maar ook handig voor telers om met elkaar in contact te komen.
  • Advies kringlopen sluiten met o.a. invoegen van vergisting en algenkweek. Een duurzame landbouw is een landbouw die zoveel mogelijk van eigen bodem kan produceren, zonder externe input van stoffen. Daarvoor zijn slimme kringlopen belangdrijk. Bijvoorbeeld reststoffen vanuit de keten hergebruiken op landbouwbedrijven.
  • Initiëren van stadslandbouw (www.eemstadboerderij.nl). Echte landbouw in en om de stad integreren. De burgers meenemen in het proces van voedselproductie. Natuurlijk op biologische wijze. Door ook voedsel in de stad te produceren worden veel burgers daadwerkelijk betrokken. In deze landbouw wordt ook het groen geíntegreerd.
  • Voorzitterschap Europees Consortium voor Biologische Fokkerij ( www.Eco-AB.org)